background


MEGRA, s. r. o. 029 64
Oravská Jasenica 156


Tel.: 043/5524539
Fax: 043/5524539
E-mail: megra@megra.sk

Ing. Rudolf Melišík
Mobil: 0915 879 971, 0910 930 502

Daniela Graňáková
Mobil: 0907 879 088

Michal Mičuda
Mobil: 0915 872 155

Kontaktovať nás môžete aj pomocou tohoto formulára.
Je potrebné vyplniť všetky údaje!