background


Do Vašej pozornosti dávame naše služby, ktoré sú založené na vysokej kvalite a primeranej cene.


V rámci colných služieb ponúka naša spoločnosť nasledovný komplex služieb:

 • ručenie za colný dlh vo všetkých režimoch podľa colného kódexu
 • spracovanie dovozných/vývozných dokladov T1/T2, JCD, JCDd a pod.
 • podávanie a preberanie colného vyhlásenia, podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie klientov v colnom konaní priamym/nepriamym zastupovaním
 • služby konsignačných a colných skladov
 • colné a daňové poradenstvo
 • colné prejednanie zásielok - na letisku, v prístave a na pošte
 • možnosť prejednávania dovozných, vývozných prípadov formou zjednodušených postupov schválený príjemca SCHP, mieste colné konanie MCK, aj priamo vo Vašich priestoroch, bez prítomnosti pracovníkov CÚ
 • možnosť vyclievať tovar pri dovoze tak, aby klient nemusel platiť DPH okamžite pri dovoze, ale až pri podávaní daňového priznania, v Českej republike (Praha, Břeclav, Ostrava), v Nemecku (Hamburg)
 • ak dovážate tovar z tretích krajín a platíte dovozné clá, môžete mať nárok na colné suspenzie, čo umožňuje výrobcom z EÚ dovážať tovar z tretích krajín, a to bez povinnosti platiť dovozné clá na určité stanovené obdobie
 • INTRASTAT - SK, INTRASTAT - CZ

Ako sme už spomenuli, školenie pracovníkov a aktualizáciu colných náležitostí na základe legislatívnych zmien je z našej strany zabezpečená na vysokej odbornej úrovni. Vývozné a dovozné doklady sú spracovávané pomocou programového vybavenie spoločnosti DAVID PLUS.

Dôveru našich klientov si získavame najmä širokou ponukou nami poskytovaných služieb a samozrejme kvalifikovaným a ústretovým prístupom našich pracovníkov, kedy každého nášho klienta posudzujeme individuálne a na základe jeho potrieb mu poskytneme pre neho najvýhodnejšie služby a zmluvné podmienky.

V oblasti colných služieb spolupracujeme s partnermi vo viacerých štátoch Európy, napr. v Českej republike, v Poľskej republike, v Maďarskej republike, v Nemecku, v Španielsku, v Slovinsku, v Taliansku.