background


Spoločnosť MEGRA, s. r. o. so sídlom v Oravskej Jasenici bola založená v apríli 2004, avšak v oblasti poskytovania colno-deklaračných a špeditérskych služieb ako aj v oblasti dopravy či zasielateľstva, majú naši zamestnanci dlhodobé a bohaté skúsenosti (pôsobia v tejto oblasti od r.1992).

Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí poskytujú uvedené služby, sú odborne na veľmi vysokej úrovni a majú zabezpečené pravidelné školenia v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa poskytovania colno-deklaračných, špeditérskych, zasielateľských a dopravných služieb.

Naša spoločnosť prevádzkuje sieť pracovísk a spolupracuje s množstvom kooperačných partnerov na celom území Slovenska aj mimo v rámci EÚ.


Pobočky
Kooperační partneri